Javna razsvetljava d.d. redno zaposluje več kot 100 ljudi. To pomeni, da ob bogatih izkušnjah, utečenih delovnih ekipah in moderni tehnični podpori, premoremo kapacitete za najzahtevnejše projekte s področja javne razsvetljave, razsvetljave nasploh, cestno – prometne signalizacije ter elektrifikacij v najširšem smislu. Javna razsvetljava d.d. zaradi svoje organiziranosti nudi hitro odzivnost ter zagotavlja izvedbo v optimalnih časovnih okvirih.  

Most BarjankaMost Barjanka

MOCMOC

 
Kontakt
Kako vam lahko pomagamo?

Ali kontaktirajte odgovorno osebo:

Sprejemna pisarna,
E: info@jr-lj.si
T: +386 01/58-63-600
F: +386 01/54-29-400