Sedež družbe JRL SK s.r.o. je v Bratislavi. Družba je bila ustanovljena z namenom dolovanja predvsem na na slovaškem in češkem trgu.

Največji projekt družbe JRL SK je posodobitev razsvetljave, skupaj z izvedbo dalinskega vodenja na Rusovski cesti v Bratislavi.

 
Kontakt
Kako vam lahko pomagamo?

Ali kontaktirajte odgovorno osebo:

Sprejemna pisarna,
E: info@jr-lj.si
T: +386 01/58-63-600
F: +386 01/54-29-400