Javna razsvetljava d.d.
Litijska cesta 263
Ljubljana

Prijemni ured
email: info@jr-lj.si
tel: +386 1 5863 600
fax: +386 1 5429 400

 

Kako vam lahko pomagamo?
Vaši podatki:
Koliko je OSAM + JEDANAEST? (Upišite broj)


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako vam lahko pomagamo?
Vaši podatki:
Koliko je DEVET + DVANAEST? (Upišite broj)

 
Kontakt
Kako vam lahko pomagamo?

Ali kontaktirajte odgovorno osebo:

Prijemni ured,
E: info@jr-lj.si
T: +386 01/58-63-600
F: +386 01/54-29-400