Ime družbe:

Javna razsvetljava d.d.

Sedež:

Litijska cesta 263, 1261 Ljubljana - Dobrunje

Pravno organizacijska oblika:

Delniška družba

Matična številka:

3341836000

ID številka za DDV:

SI 93936559

Št. transakcijskega računa:

ABANKA d.d.: SI56 0510 0801 5668 014

Telefon centrala:

01/58-63-600

Telefon tajništvo:

01/54-29-414

Fax:

01/54-29-400

E-Mail:

info@jr-lj.si