Svetlobno cestno - prometna signalizacija

Izvajamo novogradnje ter vzdrževalna dela s področja svetlobne cestno – prometne signalizacije. V ožjem smislu to pomeni semaforizacijo v širšem pa vso signalizacijo, ki jo napaja električna energija in, ki deluje v kontekstu varnosti in usmerjanja prometa. Skrbimo za naprave, ki udeležencem v prometu posredujejo podatke z namenom opozarjanja, informiranja in povečevanja varnosti (radarske table za merjenje in sporočanje hitrosti, skupaj z odvzemom in obdelovanjem podatkov, table za sporočanje hitrost vetra, sporočanje o okoliščinah in ovirah na cestišču, obveščanje o prisotnosti otrok, itd.).

Križišče

 
Kontakt
Kako vam lahko pomagamo?

Ali kontaktirajte odgovorno osebo:

Sprejemna pisarna,
E: info@jr-lj.si
T: +386 01/58-63-600
F: +386 01/54-29-400