Delo na področju železnic zahteva dodatna znanja in dodatno usposobljenost. Javna razsvetljava d.d. premore kader z vsemi potrebnimi certifikati, ki lahko deluje v območju izvajanja železniškega prometa. Na tem področju izvajamo dobavo in montažo SV in TK naprav, opremljamo nivojske prehode, ogrevamo tire, izvajamo katodno zaščito, opravljamo kabliranja, razsvetljavo, itd.

zeleznica

 
Kontakt
Kako vam lahko pomagamo?

Ali kontaktirajte odgovorno osebo:

Sprejemna pisarna,
E: info@jr-lj.si
T: +386 01/58-63-600
F: +386 01/54-29-400