Glede na to, da Javna razsvetljava d.d. obvladuje in vzdržuje približno tretjino vse javne razsvetljave v Sloveniji je razumljivo, da so naše ekipe ves čas na terenu, kjer skrbijo za nemoteno delovanje te razsvetljave, ali pa se ukvarjajo z novimi elektrifikacijami. Ker Javna razsvetljava d.d. posega tudi v druga področja gradbeništva, se naša gradbišča včasih nahajajo tudi izven konteksta razsvetljave.

 
Povezane vsebine