S obzirom na to da poduzeće Javna razsvetljava d.d. nadzire i održava približno jednu trećinu sve javne rasvjete u Sloveniji, razumljivo je da su naše ekipe čitavo vrijeme na terenu gdje se brinu o neometanom djelovanju rasvjete ili se bave novim elektrifikacijama. Budući da Javna razsvetljava d.d. seže i na druga područja građevinarstva, naša gradilišta ponekad se nalaze i izvan konteksta rasvjete.

 
Povezane vsebine