Frančiškani
Barvanje talnih obeležb v Ljubljani

Na območju Mestne občine Ljubljana smo v letu 2019 v sklopu vzdrževanja obstoječih in zarisovanja novih površin s talnimi oznakami ročno pobarvali 15.000 m2 ter strojno zarisali cca 75 km črt skupne kvadrature 8.500 m2.