Frančiškani
Barvanje talnih označb

V poletnem času imamo obilo projektov vezanih na barvanje talnih označb.