Frančiškani
Energetska sanacija šol v Ljubljani

V okviru projekta Energetska obnova Ljubljane EOL 2 smo v letu 2019  izvedli zamenjavo 2515 svetilk na enajstih objektih v Ljubljani:

  • OŠ Vodmat
  • OŠ Poljane
  • OŠ Oskar Kovačič ob Železnici
  • OŠ Oskar Kovačič Rudnik
  • Vrtec Galjevica
  • Vrtec Najdihojca – enota Biba
  • VND Kodeljevo
  • Vrtec Živ Žav
  • MU Mol – Savlje
  • ŠD Krim

S prenovo se po projektu pričakujejo skupni prihranki rabe električne energije 334.642,00 kW/h  oziroma cca 50%.

Učinkovita tehnološko dovršena razsvetljava bo tako zmanjšala rabo električne energije in hkrati znižala stroške vzdrževanja razsvetljave.