Reference

IKEA, LJUBLJANA, SLOVENIJA

Pri izgradnji trgovskega centra IKEA v Ljubljani je Javna razsvetljava d.d. (JRL) sodelovala pri izgradnji zunanje infrastrukture, razsvetljave, semaforizacije in končne ureditve platoja parkirišča IKEA ter pripadajočih povezovalnih ulic.

Infrastruktura zajema ureditev semaforizacije in javne razsvetljave med Šmartinsko ulico in ulico A. Novljana, ter javno razsvetljavo povezovalne ceste med Kajuhovo in krožiščem v BTC, t.i. južno cesto, kjer je tudi glavni vhod v poslovni center IKEA.

Na samem platoju IKEA se je izvedla kompletna javna razsvetljava ter vsi ostali svetlobni in napajalni sistemi na samem parkirišču kot so:

  • dvižne rampe,
  • osvetlitev reklamnega stolpa,
  • osvetlitev zastav,
  • reklamni panoji,
  • polnilnice za avtomobile ter priključki za prireditve,
  • video nadzor ter
  • ozvočenje.

Tehnični podatki

Datum izvedbe: 2021

Črpalna postaja

Logatec, SLO

Centralna čistilna naprava Logatec izvaja čiščenje komunalnih odplak v občini Logatec. Javna razsvetljava d.d. je izvajala vsa dela električnih inštalacij v objektu in razsvetljave v ter izven objekta. Prav tako pa smo namestili in izvedli vezavo vseh električnih naprav v čistini napravi, povezali vse elektromotorske pogone in črpališče predali v uporabo.

Čistilna postaja

Vrhnika, SLO

Javna razsvetljava d.d. je izvedla vsa elektrotehiška dela, vezave notranjih inštalacij, priklop agregata, izvedbe javne razsvetljave in notranje razsvetljave, kot tudi priklope elektromotorskih postorjev v čistilni napravi na Vrhniki, ki bo začela obratovati v letu 2022.

Železniška postaja

Grosuplje, SLO

Železniška postaja Grosuplje je bila deležna temeljite prenove. Podjetje Javna razsvetljava d.d. je sodelovala pri izvebi elektrotehniških del inštalacij, priklopov električnih razdelilnikov in pri zamenjavi razsvetljave v notranjih in zunanjih prostorih.