Javna razsvetljava d.d. je vpeta tudi v segment gradenj v ožjem in širšem smislu. Projekte vodimo z izkušenimi strokovnjaki, ki lahko zanje skrbijo že od ideje naprej. Izvajamo posamezne faze pri gradnji objektov, gradimo pa tudi “na ključ”. To pomeni, da poskrbimo za celoten krog izvedbe do točke, ko je objekt predan v uporabo, vključno z vodenjem in pridobitvijo vse potrebne dokumentacije.