Izdelava in vodenje katastra je v operativnem smislu pravzaprav nadgradnja nadzora in upravljanja. Ni nujno, da sta postopka povezana, vendarle gre pri izdelavi, oziroma vodenju katastra za natančen monitoring nad dejanskim stanjem razsvetljave na terenu. S pomočjo katastra lahko preko spletne aplikacije vsak trenutek preverite podatke, kot so starost, tip, ali moč svetilke, njeno delovanje, oziroma nedelovanje, število svetilk na poljubnem območju, čase odpravljanja napak, itd.  

KatasterKataster