Izrada i vođenje katastra je u operativnom smislu zapravo nadogradnja nadzora i upravljanja. Nije nužno da postupci budu povezani, ali je kod izrade odnosno vođenja katastra riječ o preciznom monitoringu činjeničnog stanja rasvjete na terenu. Pomoću katastra možete preko internetne aplikacije u bilo koje vrijeme provjeriti podatke, kao što su starost, tip ili snaga svjetiljke, njeno djelovanje odnosno nedjelovanje, broj svjetiljki na određenom području, potrebno vrijeme za uklanjanje greški, itd.  

KatasterKataster