Javna razsvetljava d.d. redno zaposluje več kot 100 ljudi. To pomeni, da ob bogatih izkušnjah, utečenih delovnih ekipah in moderni tehnični podpori, premoremo kapacitete za najzahtevnejše projekte s področja javne razsvetljave, razsvetljave nasploh, cestno – prometne signalizacije ter elektrifikacij v najširšem smislu. Javna razsvetljava d.d. zaradi svoje organiziranosti nudi hitro odzivnost ter zagotavlja izvedbo v optimalnih časovnih okvirih.  

Most BarjankaMost Barjanka

MOCMOC