JRL Zagreb
Ivana Lučića 2a
Zagreb
10000 Zagreb

Matična številka: 5132878
Identifikacijska številka: 16761347209