Frančiškani
Kataster javne razsvetljave na državnih cestah

Za naročnika DRI je bila izdelana ter nameščena programska oprema za vodenje katastra javne razsvetljave na državnih cestah republike Slovenije.

V sklopu naročila je bil izdelan tudi posnetek stanja na terenu ter začeten vnos stanja.