Frančiškani
Knjižnica Radovljica

Pridobili smo posel za dokončno izgradnjo knjižnice v Radovljici.