Frančiškani
Modernizacija javne rasvjete u općini Hrpelje – Kozina

U toku je (1. faza) modernizacija javne rasvjete u općini Hrpelje - Kozina