Frančiškani
Namestitev LED svetilk javne razsvetljave v Mestni občini Koper

V Mestni občini Koper dodatno posodabljamo javno razsvetljavo z dodatnimi 1000 LED svetilkami.