Storitve

NESVETLOBNA SIGNALIZACIJA

Talne označbe so pomemben del cestišč, parkirišč, večjih garaž, oziroma omočij, ki so namenjena prometu. Predstavljajo pomembno komponento varnosti in pripomorejo k lažjemu sporazumevanje udeležencev v prometu. Enako velja za prometne znake, ki jih izdelujemo tudi z napisi po željah stranke.

REFERENCE

Letališka cesta,

Ljubljana, SLO

V sklopu renovacije Letališke ceste, smo ustrezno zamenjali javno razsvetljavo, ter tako zagotovili usrezne svetlobnotehniče vrednosti, največji prihranek in zmanjšali ogljični odtis.

Košarkaško igrišče Luka Dončič,

Ljubljana, SLO

V sklopu humanitarnega projekta smo sodelovali pri načrtovanju, dobavi, montaži, meritvah in predaji, novega košarkaškega igrišča Luke Dončiča v Ljubljani.

Dvorana Tri lilije,

Laško, SLO

V sklopu renovacije notranje razsvetljave, smo ustrezno zamenjali notranjo razsvetljavo, skladno z zahtevami standarda, izvedli priklop in meritve ter tako zagotovili najboljšo možno podporo naročniku.