Frančiškani
Obnova razsvetljave v občini Hrastnik

Zaključena je obnova javne razsvetljave v občini Hrastnik.

Zamenjanih je bilo 959 svetilk z novimi v LED tehniki.

Predviden prihranek električne energije je 60% oz. 390000 kWh.