Frančiškani
Održavanje javne rasvjete u općini Ig

Naredne četiri godine održavat čemo javnu rasvjetu u općini Ig.