Naziv društva:

Javna razsvetljava d.d.

Sjedište:

Litijska cesta 263, 1261 Ljubljana - Dobrunje

Pravno organizacijski oblik:

Dioničko društvo

Matični broj:

5015227

ID broj za PDV:

SI32560974

Br. transakcijskog računa:

Unicredit banka d.d.: 29000 – 0055576395

Telefon centrala:

01/58-63-600

Telefon tajništvo:

01/54-29-414

Fax:

01/54-29-400

E-Mail:

[email protected]