Poslanstvo družbe Javna razsvetljava d.d. je zagotavljanje kvalitetnih in naprednih storitev s področja razsvetljave, cestno - prometne signalizacije in drugih elektrifikacij ter s tem povezanih rešitev v najširšem smislu. Posebna pozornost je namenjena odkrivanju in uveljavljanju rešitev, ki so prijazne do okolja, imajo komponente t. i. trajnostne vzdržnosti, hkrati pa naročnikom zagotavljajo nizke stroške vzdrževanja.

Visoki cilji družbe in visokotehnološke rešitve zahtevajo usposobljen in predan kader. Javna razsvetljava d.d. želi zaposlovati ljudi z občutkom za soljudi in odgovornost. Hkrati želi ustvarjati okolje za osebnostni razvoj posameznikov ter s tem ponovno tudi za razvoj naše gospodarske družbe. Javna razsvetljava d. d. se zaveda pomena osebnostnih kompetenc in čustvene inteligence. Od zaposlenih pričakuje moralno, odgovorno in vestno ravnanje do strank, poslovnih partnerjev, sodelavcev ter do družbe kot celote.

Želimo biti podjetje, ki ima odprte oči za nove priložnosti in, ki pred seboj ne vidi ovir, ampak zgolj izzive. Ponosni smo, da premoremo tako preudarnost, izkušnje in modrost kot neumornost, radoživost in zvedavost.