Frančiškani
Izvedba LED razsvetljave na nogometnem igrišču Portoval Novo mesto

Razsvetljava nogometnega igrišča Portoval Novo mesto je izvedena tako, da je dosežen pravilen nivo in enakomerna osvetljenost v skladu s zahtevami  NZS in UEFA za doseganje zahtev igranja v nočnem času s TV snemanjem.

Za potrebe LED razsvetljave ob igrišču smo namestili štiri nove 40m drogove pritrjene na sidrne vijake  vgrajene v  AB temelj ustreznih dimenzij.

Nastavitev nivoja osvetlitve  - regulacija in krmiljneje (vklop/izklop) se bo vršilo iz novih razdelilnikov.

Za potrebe napajanja je izveden nov priključni vodnik na TP Topliška, kje smo vgradili novo merilno in zaščitno opremo.