Frančiškani
Posodobitev javne razsvetljave na sedežu Ljubljanjskega potniškega prometa

Javno razsvetljavo smo prenovili tudi v Ljubljani na sedežu Ljubljanjskega potniškega prometa (LPP)