Frančiškani
Posodobitev javne razsvetljave v Mestni občini Velenje

Posodabljamo javno razsvetljavo v Mestni občini Velenje, ker smo pridobili tudi dolgoročno koncesijo za vzdrževanje javne razsvetljave.