Frančiškani
Posodobitev javne razsvetljave v Mestni občini Velenje

Zaključena je posodobitev javne razsvetljave v mestni občini VELENJE.

Zamenjanih je bilo več kot 1800 starih svetilk z novimi svetilkami v LED tehnologiji.