Frančiškani
Posodobitev javne razsvetljave v občini Hrpelje – Kozina

Javno razsvetljavo (1. faza) prenavljamo tudi v občini Hrpelje – Kozina