Frančiškani
Posodobitev JR v Kopru (Šalara)

V Mestni občini Koper, na območju Šalare, smo posodobili javno razsvetljavo in pri tem namestili 106 novih svetilk, od tega 70 LED stebričkov na področju območja za sprehajanje.