Frančiškani
Predor Arlberg na Tirolskem

Predorska ekipa Javne razsvetljave d.d. že nekaj mesecev intenzivno deluje na projektu posodobitve elektro – strojne opreme v predoru Arlberg v sosednji Avstriji.

Gre za predor, ki povezuje St. Anton na Tirolskem in Langen na Vorarlberškem, sicer pa gre za predor na prometni osi, ki povezuje Innsbruck in Zurich.

Pri predoru gre za predorsko cev, v kateri poteka dvosmerni promet. Dolžina cevi je 13.972 metrov, pri čemer gre za enega najdaljših tovrstnih predorov v Evropi in na svetu, s čimer je Predor Arlberg najdaljši tovrsten predor v Avstriji, ki je bil ob izgradnji – konec 70. let preteklega stoletja - tudi najdaljši tovrsten predor na svetu.

V predoru se opravlja popolna renovacija operacijsko – varnostnih sistemov, brez katerih ni mogoče zagotoviti varnega pretoka skoraj 10.000 vozil, ki v povprečju vsakodnevno peljejo skozi predor.

Zaradi zahtevnosti projekta in obsežnosti del je planirano, da bodo naši strokovnjaki na tem projektu delali še v prihodnjem letu.