Frančiškani
Prenova Izletniške ulice v Ljubljani

Zaključujemo z deli na Izletniški ulici v Ljubljani, kjer smo poskrbeli za novo komunalno infrastrukturo pod cestiščem, kompletno s ponovnim asfaltiranjem cestišča in pripadajočih površin.