Frančiškani
Prenova razsvetljave v občini KOMEN

V Komnu končujemo prenovo javne razsvetljave.