Frančiškani
Prijepolje

Smo sredi prenove javne razsvetljave v Prijepolju, v Srbiji.