Frančiškani
Prilagoditev razsvetljave novi direktivi

Javna Razsvetljava d.d. nudi, v prehodnem obdobju, zamenjavo in uskladitev razsvetljave z novo direktivo glede svetlobnega onesnaževanja in zahtevami po zmanjšani porabi električne energije financirano iz privarčevanih sredstev. Tako lahko občine izvedejo zamenjavo in uskaditev brez zagonskih sredstev.

Že samo dejstvo, da lahko uredimo uskladitev razsvetljave in katastra le iz privarčevanih sredstev (zmanjšana poraba električne energije) je zagotovilo, da bomo celotno rekonstrukcijo razsvetljave mesta ali naselja izvedli hitro, kvalitetno in z uporabo najkvalitetnejših materialov, saj le ti omogočajo najboljše rezultate.

Pokličite za več informacij!