Svjetlo stvara život

Svjetlo stvara život

Društvo Javna razsvetljava d.d. je najveće društvo na području Slovenije čije je uže područje rada vanjska rasvjeta i prometna signalizacija.

U društvu Javna Razsvetljava d.d. brinemo se o održavanju javne rasvjete u Ljubljani i dijelu Slovenije, arhitekturnim osvjetljenjima, osvjetljenjima sportskih stadiona, novogodišnjim ukrašavanjima, održavamo semaforske sustave širom Slovenije, a posebno smo ponosni na rasvjetu u većini slovenskih tunela.  

Temeljni cilj društva je zadovoljstvo naručitelja. Visoku kvalitetu usluga i proizvoda možemo postići samo visoko osposobljenim radnicima koji su svoja znanja i iskustva spremni podijeliti i s novim snagama. Briga za stalno usavršavanje zaposlenika i stalno praćenje razvoja u zemlji i svijetu značajne su prednosti društva. 

Društvo Javna razsvetljava  d.d. pod jednim krovom okuplja sve usluge u vezi s idejom, gradnjom i održavanjem svih vrsta vanjskih rasvjeta i prometne signalizacije, a zajedno s kćerinskim društvima možemo ponuditi i financiranje projekata koji su namijenjeni racionalizaciji potrošnje energije, što ujedno znači i brigu za okoliš.

 

Skupni prihranki doseženi na svetilkah v vzdrževanju JR

Sveže novice