Frančiškani
Razsvetljava nogometnega igrišča Portoval Novo mesto

V mesecu oktobru 2019 smo z Mestno občino Novo mesto podpisali pogodbo za izgradnjo nove razsvetljave na nogometnem igrišču Portoval. Posodobitev kompleksa in uskladitev objekta z normativi Nogometne zveze Slovenije predvideva postavitev 72 LED reflektorjev na štirih stebrih. S pripravljalnimi deli na objektu smo že pričeli.