Frančiškani
Razsvetljava nogometnega igrišča Rečica pri Laškem

Za Občino Laško izvajamo novogradnjo, ki zajema postavitev 4 novih 18m drogov in montažo svetilk z LED tehnologijo z upoštevanjem standardov ter priporočil za razsvetljavo športnih objektov.