Frančiškani
Predstavitev izvedbe razsvetljave smučarskih skakalnic v Planici

Predstavitev izvedbe razsvetljave smučarskih skakalnic v Planici

Osnovni namen sistema razsvetljave je zagotoviti primerno in zadostno umetno svetlobo v večernem in nočnem času na območju celotnega doskočišča skakalnic HS139 in HS104 za potrebe TV prenosov mednarodnih tekem, za potrebe izvajanja državnih tekem, za potrebe treninga in za potrebe rednega vzdrževanja in priprave skakalnih objektov.

Planica

Sistem razsvetljave:

  • Inštalirana električna moč znaša 310 kW;
  • Tri opcije režimov razsvetljave: 1000 lx za potrebe TV prenosa, 300 lx za potrebe državnih tekem in treningov, 50 lx za potrebe vzdrževanja in priprave skakalnice;
  • število reflektorjev, krmiljenje razsvetljave in razporeditev reflektorjev omogoča ekonomično, smiselno in enostavno preklapljanje med posameznimi režimi razsvetljave;
  • pozicije reflektorskih stebrov in reflektorjev so izbrane tako, da nikjer ne segajo v vidno polje TV kamer;
  • pozicije reflektorskih stebrov in reflektorjev so izbrane tako, da nikjer ne segajo v vidno polje sodnikov;
  • izbor opreme in usmerjenost reflektorjev je izvedena tako, da ne povzroča bleščanja in slepljenja ter na splošno preprečuje nepotrebno razsipanje svetlobe izven območja osvetlitve;
  • barva svetlobe sijalk je 5600 K;
  • vsi stebri so izvedeni na JV strani;

Razsvetljava je bila projektirana v skladu s standardom SIST EN 12193. Območje za osvetlitev znaša približno 12.500 m2. Izvedenih je 6 stojnih mest - stebrov s skupno 135 reflektorji. Zaradi težavne dostopnosti se je del montaže razsvetljave izvedel tudi s pomočjo helikopterja.

Razvrstitev je naslednja: 

            steber 1: višina 35 m, 9x reflektor;

            steber 2: višina 38 m, 18x reflektor;

            steber 3: višina 15 m nad RTV stolpom, 28x reflektor;

            steber 4: višina 30 m, 20x reflektor;

            steber 5: višina 30 m, 24x reflektor;

            steber 6: višina 30 m, 36x reflektor;

 

Sistem krmiljenja je zasnovan na način, da zagotavlja zanesljivo delovanje, obenem pa predstavlja enostavno posluževanje iz ene lokacije na objektu in opcijsko tudi daljinsko, preko CNS sistema.

Video: 

https://youtu.be/bUpp5-Un5Bw

https://youtu.be/tNIBSQhozfQ

https://youtu.be/9zzZfJnthsc

https://youtu.be/4h8eiEAHgHk