Reference

Referenca naslov test

Vnesemo besedilo, ki ga želimo imeti kot kratek opis, kateri se bo ponavljal tudi pod iskanjem referenc.

Sledi malo detajlnejši opis kaj je ta referenca za naš, kakšni so pogoji in kaj je zanimivega za opisati.

Sledi detajlni opis sistema, pod katerega lahko kaj pišemo ali tudi ne. Sledijo še Tehnični podatki o projekt referenci.

Tehnični podatki

Datum izvedbe: 2022

Število postavljenih svetilk: ?TUKAJ VMES VPISUJEMO?

Območje osvetlitve: ?? m2

Skupna priključna moč: ?? kW

Nivoji osvetljenost: ??? lx

Slika prikazuje delovišče referenca test podjetja Javna razsvetljava d.d. - JRL

Sprehajališče Sv. Katarina

Ankaran, SLO

Občina Ankaran se je odločila za rekonstrukcijo športnega rekreacijskega parka v Sveti Katarini. Ob prostorski ureditvi je bilo postavljenih in zamenjanih 17 svetilk, ki osvetljujejo pešpot, zunanji fitnes in balinišče, ter ulico. Razsvetljava je zasnovana kot dinamična razsvetljava.

Športna dvorana Piran

Piran, SLO

V sklopu renovacije Športne dvorane Piran smo zamenjali svetilke v dvorani z varčnimi in učinkovitejšimi LED svetilkami. Poleg prihrankov, smo dosegli tudi višje nivoje osvetljenosti v dvorani z večjo enakomernostjo in manjšim bleščanjem.

Železniška postaja

Grosuplje, SLO

Železniška postaja Grosuplje je bila deležna temeljite prenove. Podjetje Javna razsvetljava d.d. je sodelovala pri izvedbi elektrotehniških del inštalacij, priklopov električnih razdelilnikov in pri zamenjavi razsvetljave v notranjih in zunanjih prostorih.