Stručnjaci društva Javna razsvetljava d.d. aktivno sudjeluju u nacionalnim (Slovensko društvo za rasvjetu, Slovenski nacionalni komitet za rasvjetu) i međunarodnim organizacijama (CIE - Commision International d Eclarige - međunarodna komisija za rasvjetu) na području rasvjete.

Budući da naši stručnjaci sudjeluju u međunarodnim stručnim organizacijama, te se na taj način brinu o obostranom prijenosu znanja, to znači da naručiteljima u svakom trenutku možemo ponuditi suvremeno i tehnički napredno rješenje.

Obavljeni rad

Naručitelj

Godina izvedbe

 

Cestovna prometna signalizacija

 

Izvedba osvjetljenja s podnim LED usmjerivačima u Općini Piran

Elektroinvest d.o.o., Elektroline d.o.o.

2009. - 2014.

Izvedba osvjetljenja s podnim LED usmjerivačima u Gradskoj općini Koper

Elektroinvest d.o.o., Elektroline d.o.o.

2009. - 2014.

Popravci i servisiranje prikolica za zatvaranje prometnih traka

DARS

2013.

Izvedba elektro - strojnih radova u tunelu Mali Prolog na AC Zagreb-Split-Dubrovnik

HAC

2013.

Zamjena CO i VIS u tunelima Jasovnik i Ločica

DARS

2013.

Izvedba vremenskih postaja

DARS

2012.

Održavanje semaforizacije na državnim cestama (Područje Ljubljana, Koper i Nova Gorica)

Direkcija Republike Slovenije za Ceste

2012.

Izvedba elektro – strojne opreme (alarmni sustav, detekcija požara, rasvjeta, ventilacija, pogonska centrala, audio i video nadzor, veza s nadzornim centrom) u tunelu Straževica

Energoprojekt Niskogradnja Beograd

2012.

 

 

 

Isporuka semaforske opreme

Nigrad d.d.

2011.

Semaforizacija križanja Želin

Direkcija Republike Slovenije za Ceste

2011.

Semaforizacija križanja Vodnikova cesta – Korenčanova ulica

Gradska općina Ljubljana, OGDP

2010.

Semaforizacija (Vojkova cesta - MOC i Vojkova cesta – Maroltova ulica) u Ljubljani

Energoplan d.d.

2010.

Semaforizacija križanja Slovenska cesta - Rimska cesta

Gradska općina Ljubljana, OGDP

2010.

Semaforizacija pješačkog prijelaza na Linhartovoj cesti (Knobleharjeva ulica) u Ljubljani

Gradska općina Ljubljana, OGDP

2010.

Semaforizacija pješačkog prijelaza na Topniškoj cesti (Celjska ulica) u Ljubljani

Gradska općina Ljubljana, OGDP

2010.

Izvedba SSN na objektu Dunajski kristali

Mabra d.o.o.

2010.

 

 

 

Izvedba SSN na objektu PSO Situla

Kraški Zidar d.d.

2010.

Montaža rasvjete, rasvjete za usmjeravanje i usmjerivača u tunelu Šentvid

DARS

2010.

Izvedba elektro i strojne opreme u tunelu Leščevje

ISKRA d.d.

2010.

Izvedba elektro i strojnih instalacija u tunelu ispod Ljubljanskog grada

Gradska općina Ljubljana, OGDP

2009.

Uređenje rasvjete u tunelu Karavanke

DARS

2009.

Tunel Barnica, Tabor, Rebernice (rasvjeta, rasvjeta za usmjeravanje, SOS niše, podni LED usmjerivači)

SCT d.d.

2009.

 

 

 

Nesvjetlosna prometna signalizacija

 

 

 

Bojenje podnih oznaka na području Gradske općine Ljubljana

JP LPT d.o.o.

2013.

Bojenje podnih oznaka na području Gradske općine Ljubljana

JP LPT d.o.o.

2012.

 

 

 

Bojenje podnih oznaka na području Gradske općine Ljubljana

JP LPT d.o.o.

2011.

Bojenje podnih oznaka na području općine Škofljica

Općina Škofljica

2011.

Bojenje podnih oznaka na području Gradske općine Ljubljana

JP LPT d.o.o.

2010.

 

 

 

Bojenje podnih oznaka na području općine Škofljica

Općina Škofljica

2010.

 

 

 

Bojenje podnih oznaka na području Gradske općine Ljubljana

Makes d.o.o.

2009.

 

 

 

Optičke veze

 

 

 

Investicijsko održavanje optičke infrastrukture u Ljubljani

Gradska općina Ljubljana, OGDP

2009.

 

 

 

Javna rasvjeta

Obnova javne rasvjete u općini Grosuplje

Općina Grosuplje

2014.

Izvedba JR u Podgradu (Ilirska Bistrica)

Cestno podjetje Koper d.d.

2014.

Izvedba rasvjete (LED tehnologija) nadtlačnih šatora (Belgija)

Duol d.o.o.

2014.

Održavanje javne rasvjete na državnim cestama (Područje Ljubljane, Kopra i Nove Gorice)

Direkcija Republike Slovenije za Ceste

2009. – 2014.

 

Održavanje javne rasvjete u Ljubljani

Gradska općina Ljubljana, OGDP

2013.

Obnova Javne rasvjete u MO Koper

Eltec Petrol

2013.

Obnova Čopove ulice (LED tehnologija) u Ljubljani

Gradska općina Ljubljana, OGDP

2013.

Izvedba rasvjete u pothodniku ispod Nazorjeve ulice (LED tehnologija) u Ljubljani

Gradska općina Ljubljana, OGDP

2013.

Obnova javne rasvjete u općini Brda

Eltec Petrol

2013.

Izvedba rasvjete (LED tehnologija)

Energetika d.o.o.

2013.

Obnova javne rasvjete u općini Miren Kostanjevica

Općina

2013.

Obnova javne rasvjete u općini Ivančna Gorica

Eltec Petrol

2013.

Obnova javne rasvjete u općini Litija

Eltec Petrol

2013.

Obavljanje lokalne gospodarske javne službe održavanja i izvedbe javne rasvjete u općini Idrija

Općina Idrija

2013.

Obnova javne rasvjete u Općini Idrija

Općina Idrija pomoću sufinanciranja EU

2013.

Obavljanje lokalne gospodarske javne službe održavanja i izvedbe javne rasvjete u općini Trbovlje

Općina Trbovlje

2013.

Obavljanje lokalne gospodarske javne službe održavanja i izvedbe javne rasvjete u općini Divača

Općina Divača

2013.

Obavljanje lokalne gospodarske javne službe održavanja i izvedbe javne rasvjete u općini Grosuplje

Općina Grosuplje

2013.

Obavljanje lokalne gospodarske javne službe održavanja i izvedbe javne rasvjete u općinama Litija, Mengeš, Bled

Eltec Petrol d.o.o.

2013.

Izvedba rasvjete (LED tehnologija)

Općina Brda

2013.

Obnova javne rasvjete u općini Trbovlje

Općina Trbovlje

2012.

Obnova javne rasvjete u općini Divača

Općina Divača

2012.

Osvjetljenje "Študentovske poti" (LED tehnologija) na Ljubljanski grad

Gradska općina Ljubljana, OGDP

2012.

Ugradnja uređaja za regulaciju napona djelovanja javne rasvjete

Gradska općina Ljubljana, OGDP

2011.

Izvedba javne rasvjete (Barjanska cesta, Goriška cesta, Črna vas, Cesta ljubljanske brigade, Kongresni trg, Brod, Cesta 27. Aprila (II. dio), Kajakaška cesta, Ob Savi, Brodska cesta, Tomačevska cesta, Novo Polje)

Gradska općina Ljubljana, OGDP

2011.

Obnova Centralnog uređaja za pročišćavanje Ljubljana – izvedba rasvjete LED svjetiljkama

VO-KA d.o.o.

2011.

Obnova vanjske rasvjete

Žale Javno podjetje d.o.o.

2011.

Isporuka svjetiljki za javnu rasvjetu  

Dravske elektrarne d.o.o.

2011.

Izvedba javne rasvjete ispred vojarne u Celju

Ministarstvo obrane Republike Slovenije

2011.

Izvedba daljinskog upravljanja javne rasvjete

Gradska općina Ljubljana, OGDP

2011.

Osvjetljenje Mrtvačkog mosta (LED tehnologija) u Ljubljani

Gradska općina Ljubljana, OGDP

2011.

Reflektorsko osvjetljenje (LED tehnologija) crkava u Ljubljani i okolici

Gradska općina Ljubljana, OGDP

2011.

Osvjetljenje pothodnika Ajdovščina (LED tehnologija) u Ljubljani, zajedno z izvedbom rasvjete u slučaju nužde

Gradska općina Ljubljana, OGDP

2011.

Izvedba javne rasvjete– Stadion Stožice

Gradis skupina G d.d.

2010.

Osvjetljenje perona (LED tehnologija) na željezničkoj postaji u Radečama

Slovenske železnice d.o.o.

2010.

Osvjetljenje pothodnika Plava Laguna u Ljubljani

Gradska općina Ljubljana, OGDP

2010.

Izvedba javne rasvjete na objektu Dunajski kristali

Mabra d.o.o.

2010.

Uređenje Sneberske ceste s građevinskim radovima i javnom rasvjetom

Gradska općina Ljubljana, OGDP

2010.

Izvedba rasvjete na čvoru autoceste Zadobrova

DARS

2010.

 

 

 

Obnova javne rasvjete – Zaloška cesta

Gradska općina Ljubljana, OGDP

2010.

Uređenje javne rasvjete na Bregu u Ljubljani

Gradska općina Ljubljana, OGDP

2010.

Uređenje javne rasvjete: Dunajska cesta – Cesta 24 junija

Gradska općina Ljubljana, OGDP

2010.

Izvedba javne rasvjete na objektu PSO Situla

Kraški Zidar d.d.

2010.

 

 

 

Novogodišnje ukrašavanje

 

 

Izvedba novogodišnjeg ukrašavanja u Ljubljani

Gradska općina Ljubljana, OGDP

2013.

Izvedba novogodišnjeg ukrašavanja u Ljubljani

Gradska općina Ljubljana, OGDP

2012.

Izvedba novogodišnjeg ukrašavanja u Ljubljani

Gradska općina Ljubljana, OGDP

2011.

Izvedba novogodišnjeg ukrašavanja u Ljubljani

Gradska općina Ljubljana, OGDP

2010.

Izvedba novogodišnjeg ukrašavanja u Ljubljani

Gradska općina Ljubljana, OGDP

2019.

Izvedba novogodišnjeg ukrašavanja u Grosupljama

Općina Grosuplje

2013.

Izvedba novogodišnjeg ukrašavanja u Ilirskoj Bistrici

Općina Ilirska Bistrica

2013.

Izvedba novogodišnjeg ukrašavanja u Divači

Općina Divača

2013.

Izvedba novogodišnjeg ukrašavanja u Trbovljama

Općina Trbovlje

2013.

Izvedba novogodišnjeg ukrašavanja u Idriji

Općina Idrija

2013.

Izvedba novogodišnjeg ukrašavanja u Velenju

Gradska općina Velenje

2010.

 

 

 

Željeznički program

Izvedba grijanja skretnica na postaji Zidani Most

Slovenske železnice d.o.o.

2013./2014.

Izvedba grijanja skretnica na postaji Šentilj

Slovenske železnice d.o.o.

2013.

Obnova željezničke postaje Poljčane-grijanje skretnica

SŽ ŽGP d.d.

2013.

Obnova željezničke postaje Košana

SŽ ŽGP d.d.

2011.

 

 

 

Ostali elektro radovi

Održavanje sustava BURJA

DRSC

2009. -2014.

Izvedba unutarnjih TK sustava – kontrola zračnog prometa (lokacija Brnik)

Kontrola zračnog prometa Republike Slovenije d.o.o.

2014.

Izvedba kompletne elektrifikacije, zajedno z izvedbom uzemljenja - Dom za starije osobe Črnuče

Makrofin d.o.o.

2012.

Obnova rasvjete s LED tehnologijom u mrtvačnicama i krematoriju

Žale Javno poduzeće d.o.o.

2011.

Izvedba elektrifikacija – trgovački centar SPAR Grosuplje

Pluton gradnje d.o.o.

2011.

Izvedba mjernih mjesta katodne zaštite

Adriaplin d.o.o.

2011.

Izvedba korozijske katodne zaštite na BS Velenje II

Petrol d.d.

2011.

Mjerenje gromobranskih uređaja i katodne zaštite u skladištu naftnih derivata Ortnek

Zavod RDS za robne rezerve

2011.

Izvedba telemetrije i obnova instalacija u plinskoj postaji

Energetika Ljubljana d.o.o.

2011.

Izrada elektro ormara u Divači

Općina Divača

2010.

Izrada elektro ormara u Trbovljama

Općina Trbovlje

2010.

 
Povezane vsebine