Frančiškani
RNC Kozina

Poskrbeli smo za integracijo nadzornih sistemov za nadzor prometa v predorih in pokritih vkopih za območje Primorske in Severne Primorske.