Frančiškani
RTP Divača

Izvedli smo gradbeno – obrtniška ter elektro – instalacijska dela na projektu RTP Divača. Šlo je za zahteven in kompleksen projekt s kilometri kabelske kanalizacije in kablov, številnimi navezavami in stikališči ter opremo, ki je plod tudi našega znanja