Frančiškani
Rušenje cestninskih postaj Log in Unec

Na avtocesti med Ljubljano in Koprom, smo poskrbeli za rušitev cestninskih postaj Log in Unec. To je pomenilo odstranitev opreme in kabelskih povezav v dogovoru s predstavnikom investitorja in odvoz na AC bazo, ki je pristojna za cestninsko postajo. Dela so obsegala tudi ponovno kabliranje, montažo novih svetilk in izvedbo novih povezav.