Frančiškani
Sistem Burja

Za DARS izvajamo projekt izvedbe informacijskih sistemov nadzora in upravljanja naprav CUVP. Gre za merilnike vetra, oziroma za sistem s katerim se obvešča udeležence v prometu o hitrosti vetra.

Projekt vključuje tako gradbena dela – torej pripravo terena, izdelavo temeljev, dovod napajanja, kot elektrotehnično nadgradnjo s svetlobnimi obvestilnimi tablami. Dela se izvajajo na naslednjih lokacijah:

 • Ajševica
 • Vogrsko
 • Selo – Črniče
 • Selo – Ajdovščina
 • Ajdovščina – smer Nova Gorica
 • Ajdovščina – Vipava
 • Zemono
 • Vipava – Ajdovščina
 • Vipava  - Podnanos
 • Manče
 • Podnanos
 • Razdrto