Frančiškani
SNVP

Za sistem vodenja in nadzora prometa (AC Brezovica – Divača in severna , vzhodna, južna Ljubljanska obvoznica ter AC Zadobrova – Lukovica) smo v letu 2019 postavili:

  • 2100 m varovalnih ograj z pripadajočimi elementi,
  • 15 portalov,
  • 10 polportalov,
  • 25 elektro omaric.