Frančiškani
SNVP Kozarje

Na avtocestnem razcepu smo izvedli sistem spremembe prometnega režima in spremenljive prometne signalizacije. Projekt je bil sestavljen iz gradbenih in elektro del. Ob tem smo dobavili in implementirali t. i. pokončno prometno opremo in opremo za zavarovanje prometa.