Frančiškani
SPAR - PUC Zalog

Objekt je novogradnja na mestu predhodnega objekta, ki smo ga rušili v poletnih mesecih. Stavba, ki se gradi bo imela tri etaže. V kleti so predvidene garaže in servisni prostori. V pritličju bo poslovni del s trgovino, komunikacijskimi površinami ter servisnimi prostori. V sklopu trgovine je predvidena medetaža, v kateri bodo sanitarni in pomožni prostori. Zgornji del objekta bo namenjen drugim poslovnim prostorom, knjižnici, glasbeni šoli, gledališki dvorani, dvorani za rekreacijo s pomožnimi prostori ter prostorom za mladinski center. V novem objektu bodo svoje prostore dobili tudi četrtna skupnost, lokalna društva in dnevni center za starejše.

 

Nov center SPAR – PUC v Zalogu pri Ljubljani bo storitvene dejavnosti ponujal na površini 5.866 m². Enostavna dostopnost bo obiskovalcem omogočena s predvidenimi 115 parkirnimi mesti. Nova trgovina se bo razprostirala na 1.145 m². Osnova za izvedbo projekta je javno zasebno partnerstvo med Mestno občino Ljubljana in SPAR Slovenija d.o.o., ki med drugim določa tudi delitev investicijskih stroškov (41:59).